Réalta (★) a chur le Freagraí: Leabharmharcáil a bhfuil údarás léi

Nuair a bhogann tú do luchóg os cionn freagra san fhotha gníomhaíochta, teicfidh tú go dtaispeántar cnaipe ★ (réalta) díreach os cionn na seintiminte agus faoin íomhá, uaireanta le huimhir laistigh de:

Tá dhá chúis le cliceáil ar an réalta. Ar an gcéad dul síos, beidh freagra le réalta infheicthe i gcónaí faoin  scagaire táib fotha . Nuair a fheiceann tú smaoineamh gur mhaith leat filleadh air níos déanaí, freagairt dó, a úsáid i bpáipéar nó a phlé sa rang, cuir réalta elis agus is feidir leat filleadh air go tapa, cosuil le leabharmharc.

Chomh meith leis sin, carnann Ponder comhairimh réaltaí ar fhreagraí do gach grúpa, ionas gur féidir leat a fheiceáil cad iad na freagraí a mheas do chomhghleacaitha sa grúpa sa chaoi gurb' fhiú iad a shábháil. Tá sé beagán cosúil le "hordóga in airde" a chliceáil ach amhain nár mhaith leat é sin a dhéanamh go neamh-idirdhealaitheach, nó beidh do bhailiúchán de leabhmharcanna ró-lán. Taispeéantar an comhaireamh san achoimre gníomhaíochta ag barr na cnapóige agus ar an gcnaipe réalta fein.

Nuair a chliceálann tú ar an gcnaipe réalta do fhreagra, cuirtear incrimint ar an uimhir ar an réalta do gach duine sa ghrúpa. Is féidir leat i gcónaí an réalta a bhaint, rud a bhainfidh an freagra ó do scagaire réalta agus a dhéanfaidh an comhairleamh réaltaí a dheicrimintiú.

 

Have more questions? Submit a request

Comments