Cén fáth nach bhfuil na freagairtí folínithe ar an doiciméad seo a thaispeántar i m'fhotha gníomhaíochta?

Ligeann Ponder duit micreafhreagra a chruthú ar aon doiciméad is feidir leat brabhsáil chuige, ach ní thaispeánann sé an fholíneáil dhathchódaithe ach ar dhoiciméid atá ar cheann de liostaí leitheoireachta nó  paicéid cúrsa do ranga.

(Is ar chúiseanna príobháideachais atá sé seo.)

Má chliceálann tú ar fheagairt atá ann cheana i d'fhotha gníomhaíochta chun an doiciméad a rochtain, déanfaidh Ponder an fhreagairt (na freagairtí) a tharraingt aníos agus a chur i bhfeidhm ansin freisin. Mar sin féin, ní áireoidh sé léitheoireacht ar an doiciméad sin go dtí go mbeidh sé curtha leis an liosta léitheoireachta nó paicéad cúrsa. 

Má theastaonn uait go dtaispeánfar an fholíneáil gan cliceáil ón bhfotha, beidh ar an riarthóir ar cheann de do ghrúpaí (do mhúinteoir, is dócha) an suíomh nó an doiciméad a chur le do phaicéad cúrsa.

É sin nó is feidir leat do ghrúpa Ponder féin a chruthú agus é a chur leis, tú fein.

 

Have more questions? Submit a request

Comments