Micreafhreagraí a chuardach

Cuideoidh an bosca cuardaigh ar dheis ag barr an fhotha gníomhaíochta leat teacht ar an doiciméad sin is cuimhin leat. 

Ta an bosca folaithe de réamhshocrú agus is féidir é a nochtadh trí chliceail ar an ngloine méadaithe ar chlé ón táb Sonraí.

Ansin is féidir leat téarmaí cuardaigh a chur sa bhosca agus buail an eochair aisfhillte chun cuardach a dhéanamh.

Déanann cuardach innéacsú ar roinnt codanna éagsúla de gach micreafhreagra: teideal an doiciméid, mionsaothrú agus an sliocht ón micreafhreagra, rud a ligeann duit cuardach a dhéanamh d'fhocail ar bith atá sna gnéithe sin. Aibhsítear gach eilimint innéacsaithe leis na boscaí oráiste sa leiriú seo ar chnapóg.

 

Sa ghabháil scáileáin thíos, rinneadh cuardach do "trialacha" laistigh de ghrúpa Ponder dar teideal "Oideachas". Déantar cuardaigh réamhshocraithe a scópáil do fhreagraí a cruthaíodh "An tSeachtain Seo" ach is feidir leat an roghnóir fráma ama a úsáid chun an scóip a leathnú agus féachaint níos faide siar san am.

Ar deireadh, tarlaíonn cuardach laistigh de ghrúpa Ponder ar leith, mar sin déan deimhin de go bhfuil tú ag féachaint ar n bhfotha gníomhaíochta is mina leat a churadach nuair a chliceálann tú ar an gcnaipe cuardaigh.

Is féidir leat freisin cuardach ar an bhFotha Poiblí a úsáid. 

 

Have more questions? Submit a request

Comments