Smaointe Ceachta a Aimsiú ag Baint Úsáide as Fotha Poiblí Ponder

Is éard is Fotha Poiblí Ponder ná bailiúchán beo de dhíospóireachtaí ar Ponder a bhfui tairseach áirithe gníomhaíochta sroichte acu.

Amhail fotha gníomhaíochta príobháideach ranga Ponder, tá na micrea-fhreagraí atá sna díospóireachtaí eagraithe thar dhoicimeid, i dtimpealláin dhronuilleogacha ar a dtugaimid "cnapóga". Tá na cnapóga san Fhotha Poiblí difriúil, áfach, toisc nach luaitear na micre-fhreagraí le hainmneacha úsáideoira, ach leis na grúpaí Ponder ina bhfuil na húsáideoirí sin. Ina theannta sin, ní gá go mbeadh na micrea-fhreagraí i gcnapóga san fhotha poiblí ar fad ag teacht ó na ranganna céanna. 

 

Sa sampla seo, ta freagairt luaite le rang darbh ainm "Saoránacht Onóracha".

Díreach mar atá i bhfotha gniomhaíochta ranga príobháidigh, is feidir leat é a scrolláil, cuardach a dhéanamh do dhíospóireachtaí agus iad a scagadh de réir ama, topaice, téama, seintiminte agus suímh.

Ach, murab ionann agus an fotha gníomhaíochta do rang príobháideach, ní gá duit bheith logáilte isteach i Ponder chun na nithe sin a dhéanamh.

Cuimhnigh gurb í úsáid a bhaint as léirshamhlú le néal sonraí an bealach is iontaofa le meaitseanna cearta a fháil dod' roghanna. 

Samplaí

Cuardach a dhéanamh do dhíospóireachtaí a luann an focal "immeallaithe"https://www.ponder.co/public-feed/#?q=marginalized

Scagadh a dhéanamh do dhíospóireachtaí ar mheitichlib thopaic an Oideachaishttps://www.ponder.co/public-feed/#clouds?topics=Education

Scagadh a dhéanamh do mhicrea-fhreagraí leis an téama Eiticehttps://www.ponder.co/public-feed/#clouds?themes=Ethics

Scagadh a dhéanamh do dhíospóireachtaí ar an New York Times leis an scagaire suímh nytimes.comhttps://www.ponder.co/public-feed/#clouds?sites=nytimes.com

Scagadh a dhéanamh do mhicrea-fhreagraí ag baint úsáide as an seintimint "Tá mothúchán scála de dhíth orm"https://www.ponder.co/public-feed/#clouds?thts=6E9D16

 

Have more questions? Submit a request

Comments