Conas is féidir liom Seintimintí a aistriú do mo theanga?

Tá sé tábhachtach go mbedih seintimintí dírithe ar do rang agus go mbeidh said meaitseáilte leis an teanga (go litriúil agus go cultúrtha freisin) ina bhfuil do scoláirí ag foghlaim. Chun mothúchán a fháil ar sheintimintí, caith súil ar shamplaí díobh agus an chaoi ina mbaaintear úsáid astu.

Nuair a chruthaíonn tú do rang ar an gcéad dul síos, tugtar duit an tsraith réamhshocraithe de sheintiminti  atá, de gháth, oiriúnach do scoláirí Béarla sa ardscoil agus níos airde. Ach is féidir na seintimintí a chumrú ar bbhonn ranga, agus ag baint úsáide as an roghnóir sraithe seintimintí is féidir leat rogha a dhéanamh as roinnt sraitheanna reámh-thiomsaithe ónár 90+ seintimintí Béárla a chuir múinteoirí agus ollúna isteach go dtí seo, chomh maith le roinnt teangacha eile. (Spáinnis agus sraitheanna béite don Ghailge agus don Arabais.)

De ghnáth, bíonn idir 50 agus 60 seintimint i gceist in aon rang amhain.

Scéal níos casta atá i gceist le cumrú níos faide ná na sraitheanna reamh-thiomsaithe, nó aistriúchán orthu.

 

Sa léaráid thuas, is féidir leat na trí bhlas de gach seintimint a fhieceáil (Gearr/Gonta, 1ú phearsa/suibiachtúil agus 2ú pearsa/oibiachtúil) chomh maith le réamhfhocal más cuí.

Tá tuilleadh sonraí ar gach comhchuid den seintimint ar fáil anseo: 

Déantar seintiments a rangú i dtrí chineál ardleibhéil: Cognaíoch, Anailíseach agus Mothúchánach, a chuidíonn leis an dathchódú atá tábhachtach do léirshamhluithe Ponder . 

Nuair a dhéanann tú teagmháil leis an bhfoireann tacaíochta, roinnfimid scarbhileog google leat gur féidir leat a nuashonrú dod' rang.

Ní gá duit ach fios a chur orainn

sentiments-spreadsheet.png

Have more questions? Submit a request

Comments