Cén úsáid a bhaintear as mo shonraí léitheoireachta?

Ón uair a shuiteálann tú forliontán brabhsálaí Ponder, déanfaidh Ponder tomhas ar na doiciméid a léann tú agus cé mhéad ama a chaitheann tú á léamh do na doicimeid ar an suíomhanna atá liostaithe ar Liosta Leitheoireachta do ranga, agus do na doiciméid sin amháin.

Bainfear úsáid as an eolas sin, in éineacht le sonraí leitheoireachta do chomhscoláirí, chun radharc charnach a chruthú de ghníomhaíocht leitheoireachta don rang. Mar shampla, os cionn gach cnapóige freagairte i d'fhotha gníomhaíochta, feicfidh tú achoimre ar ghníomhaíocht léitheoireachta.

 

 

Tá liosta léitheoireachta ar leith ag gach rang ina bhfuil tú, agus is féidir leat gach ceann díobh a rochtain sa phainéal socruithe. (Céim ar cheim)

Beidh freagairt a chruthaíonn tú le Ponder do ghrúpa ar leith infheicthe do bhaill eile an ghrúpa, agus d'ainm úsáideora luaite leis.

Beidh do riarthóirí grupa ábalta a fheiceáil cé mhéad doiciméad a léann tú, cé mhéad ama a chaith tú á léamh, ach ní go sainiúil cén doiciméid a léann tú.

Foghlaim tuilleadh faoin gcaoi ina ndéantar am léitheoireachta a thomhas.

Ag pointe ar bith is féidir leat stopadh de chomhroinnt ar do léitheoireacht trí chliceáil ar "Logáil Amach" ar dheis ar bharr d'fhotha gníomhaíochta.

Taobh amuigh de thacú le d'eispéireas léitheoireachta Ponder, baineann Ponder úsáid as na sonraí seo chun feabhas a chur ar cháiliocht an ardáin atá mar bhonn leis.

Tá tuilleadh sonraí ar fail inár bpolasaí príobháideachais.

Have more questions? Submit a request

Comments