Conas is féidir liom Deais an Teagascóra agus uainchlár an ranga a úsáid?

Tá Deais Dashboard inrochtana faoin táb buí "sonraí" ar dheis ar barr an fhotha. 

 

Liostaíonn an deais príomhmhéadraigh do gach ball de chomhalta Ponder, agus níl sí inrochtana ach do riarthóirí an ghrúpa sin. 

 

Cnaipí áirge

Dúnfaidh an "x" dearg an deais.

Sleamhnóidh an saghad buí an deais ar dheis sa chaoi is go mbeidh tú ábalta an fotha agus an deais a fheiceáil ag an am céanna.

Déanfaidh an cnaipe "Tábla a Chóipeáil" tábla le táb-theorainneacha socraithe de do shonraí a chóipeáil chuig do ghearrthaisce sa chaoi is go mbeidh tú ábalta iad a chóipeáil chuig ríomhchlár eile.

Déanfaidh an cnaipe "Íoslódáil" CSV de na sonraí deaise a íoslódáil go huathoibríoch.

 

Na Sonraí Tábla

Déanann an cnaipe "Fotha" ar chlé ó gach scoláire an fotha gníomhaíochta a scagadh don rang chuig an scoláire sin amháin, sa chaoi is gur feidir leat a saothar a athbhreithniú.

Cliceáil áit ar bith eile ar ró scoláire, agus leathnóidh tú an tábla chun gníomhaíocht léitheoireachta a thaispeáint thar am.

Maidir le colúin, san ord a thaispeántar thíos:

- Is léir óna dteidil cad is brí le Ainm Úsáideora, Sloinne, Céadainm agus Uimhir Aitheantais Scoláire.

- Is ionann Am agus lion na n-uaireanta atá na scoláirí ag léamh laistigh de liosta léitheoireachta an ranga. Conas a déantar léitheoireacht a thomhas?

- Is ionann Ailt agus lion na ndoiciméad a bhfuil am caite ag scoláire á léamh.

- Is ionann Freagarthaí agus comhaireamh ar lion na micreafhreagraí a cruthaíodh.

- Is ionann Freagraí agus lion na n-uaireanta a thug an scolaire freagra ar mhicrea-fhreagraí scolairí eile.

- Is ionann Léamha Fhada agus comhaireamh ar lion na Léamh Fada atá déanta ag an scoláire. 

 

 

Have more questions? Submit a request

Comments