Conas a déantar léitheoireacht a thomhas?

Déantar leitheoireacht a thomas ar roinnt bealaí. Do gach doiciméad, déanann Ponder tomhas ar lion na bhfocal sa doiciméad agus ar mhéad an ama a chaitheann tú á léamh.

Féachann Ponder freisin ar dháileadh na ndoiciméad a léann tú thar fearainn éagsúla. Cuireann na tomhais seo le suíomh do bholgáin i dtaca le leithead vs doimhne, chomh maith le méid do bholgain.

 

bubbles.png

 

Má tá imní ort toisc nach dócha go bhfuil do léitheoireacht á thomhas ag Ponder, cuimhnigh ar na nithe seo a leanas:

  • Ní dhéanfaidh Ponder tomhas ar léitheoireacht ach amháin ma tá an cliant suiteáilte agat. I Chrome nó Firefox, nó tá an cliant iOS in úsáid agat.
  • Ni dhéanfaidh Ponder tomhas ach ar dhoiciméid atá laistigh de scóip liostaí léitheoireachta do ghrúpaí. Má tá an P ar dheis ó do bharra seoltaí stríocach (purple19.off.png) seachas corcra domhain (purple19.png), ansin ní cheapann Ponder go bhfuil tú ar an liosta leitheoireachta, agus níl do léitheoireacht a thomhas aige. Tá dhá chúis a d'fheadfadh a bheith ann:
  • Agus ní hea, ní mheasann Ponder gur leigh tú doiciméad toisc gur chliceáil tú ar an nasc chuige. Ar leigh tú an doiciméad iomlán, dáiríre? :-)

 

 

Have more questions? Submit a request

Comments