Samplaí de Thacair Téamaí

Déantar Téamaí Ponder a chumrú in aghaidh an ranga díreach ar nós seintimintí ach, murab ionainn agus seintimintí, tá said sainiúil don churaclam, ach ní dhéantar seintimintí a mheaitseáil le leibhéil litearthachta scoláirí. 

Má chuirtear tacair téamaí le do rang cuirtear ar chumas do scoláirí na sleachta nó giotáin físe a aimsíonn said a eagrú trí chlibeanna a chur leo le coincheapa athfhillteacha, meicníochtaí scríbhneoireachta, díospóireachtaí etc a mothaíonn tú a bheith cuí. Feidhmíonn tacair téamaí freisin mar mheabhrú dod' scolairí cad is mian leat go mbeidís ag faire amach dó.

Is féidir freagraí Ponder responses atá clibeáilte a chuardach, a shortáil agus a scagadh leis an téamaí i bhfoth gníomhaíochta an ranga.

Seo thíos roinnt samplaí de thacair chun roinnt smaointe a thabhairt duit.

 

Scríbhneoireacht Fháthchiallach
Meafar
Samhail
Nath cainte
Uaim
Pearsanú
Urtheilgean
Fuaimfhoclaíocht
Apastróf

Réasúnaíocht
Argóint
Frithargóint
Fianaise
Bréagnú
Frithrá
Fo-théacs
Ionduchtú
Tátal

Ceannaireacht
Húbras
Misneach
Teamparáltas
Éilliú
An Duine v. Údarás
An Duine v. Dúlra

Tarraingtí
Nós/Tradisiún
Moráltacht
Pragmatachas
Le hanalach
Fuarlitir an Dlí
Spiorad an Dlí
Rogha Réasúnta
Bréag Loighce

Have more questions? Submit a request

Comments